Follow Me 
  

PIDATO BAHASA JAWA KRAMA

Sugeng Siang…
Pidato Bahasa Jawa Krama - Pada postingan kali ini saya akan share contoh artikel-artikel tentang pidato bahasa jawa krama perpisahan sekolah. Berikut contoh artikel-artikel tentang pidhato bahasa jawa tentang perpisahan sekolah.
Assalamualaikum. Wr. Wb.
Ingkang dahad kinormatan Ibu Kepala Sekolah, Bapak ugi ibu guru, staf TU, lan konco-konco ugi adek-adek sedaya kemawon ingkang kula tresnani.
Sapisan, monggo kita sedaya sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, Ingkang sampun maringaken nikmat kewarasan dumateng kita sedaya. Dados kita sedaya saget sesarengan kempal dhateng adicara perpisahan siswa kelas 6 sapunika. Kula siswa kelas 6 ingkang tinanggenah guru kagem mewakili konco-konco kelas 6 kagem ngaturaken matur sembah suwun. Kula sakonco namung saget ngaturaken ucapan matur sembah nuwun kagem sedaya bapak ibu guru ingkang sampun mbulawantah kula sakonco dangunipun enem warsa dateng pawiyatan menika. Kula sakonco inggih badhe nyuwun pangestunipun supados kula sakonco saget nglebeti pawiyatan enggal ingkang sae ingkang sampun dhados tujuan kula sakonco. Ugi supados kula sakonco saget dados tiyang ingkang migunani kagem keluarga, masyarakat, ugi bangsa lan negara. Sejatosipun kula sakonco kraos awrat sanget kagem nilaraken pawiyatan menika. Namung kawontenan kedah mekaten, pramila kepeksa kula sakonco nilaraken bapak/ibu saha adhik-adhik kelas sedaya.
Mekaten atur kawula, inggih punika sepisan ngaturaken panuwun, lan ingkang kalih nyuwun pamit badhe nilaraken pawiyatan.
Kula sarencang kelas 6 tansah nyenyuwun lan ndedonga mugi adhik-adhik sagede kasil anggenipun ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan punika
Mboten kantun ugi kula sakonco tansah memuji dhumateng Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, supados bapak/ibu guru saha adhik-adhik pikantuk rahmating Pangeran, wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa.
Cekap semanten saking kula, manawi anggen kula sakonco kagungan sisip sembering. Ingkang klenthu, kula nyuwun agunge pangaksami dumateng sedaya kemawon. Kula aturaken matur sembah suwun
Wassalaamualaikum. Wr. Wb.


Demikian contoh artikel-artikel tentang pidato bahasa jawa krama perpisahan sekolah . Semoga membantu tugas dan bermanfaat. (dari berbagai sumber)SOFTWARE PENAMBAH SALDO REKENING TABUNGAN
Anda ingin uang mengalir terus ke rekening Anda?
Inilah solusinya. Download Segera. GRATIS!!

0 komentar:

Posting Komentar


 

Designed by Isdaryanto | Indexed by Google, Yahoo and Bing